Aile öz bakımı

Aile içi stres ve kaygı

Bir hastalığın teşhisinin hasta ve tüm aile üzerinde büyük etkisi vardır. Bu tanı bir bebekte ortaya çıkarsa, ebeveynlerin üzüntü, endişe veya korku duygularının olması normaldir. Bu duyguların yoğunluğunu ve süresini belirlemek, bir profesyonelden yardım alınması gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olacaktır.