Ekipman ve özel bakım

.1

Tıbbi ekipman

.2

İnkübatörler, ısıtmalı yataklar ve karyolalar

.3

Monitör

.4

Işık ve ses

.5

Solunum desteği

.6

Aspirasyon ekipmanı

.7

İntravenöz damlalar

.8

Fototerapi lambası

.9

Mesane Kateteri (Idrar Sondasi)

.10

Stoma

.11

Yara tedavisi

.12

İnhalasyon ilaçları
BAKIM SÜRECINE KATILIM

Ekipman ve özel bakım

Tıbbi ekipman

Bebeğinizin etrafında, bebeğinizi izlemek ve tedavi etmek için gerekli olan çok sayıda ekipman göreceksiniz. Bu ekipmanı sadece hemşireler ve doktorlar kullanabilir. Bir alarmın “yanlış” olup olmadığını veya harekete geçilmesi gerekip gerekmediğini bilirler. Bebeğinizin yeterince stabil olup olmadığını belirleyen hemşire size onay verdikten ve her şeyi açıkladıktan sonra, kabloları monitöre kendiniz bağlayıp çıkarmanıza izin verilebilir. Örneğin, çocuğunuz banyo yaptığında veya emzirmeden önce ve sonra tartıldığında. İntravenöz pompalar ve solunum ekipmanları gibi diğer ekipmanlara dokunmamalı veya bunları kullanmamalısınız.

İnkübatörler, ısıtmalı yataklar ve karyolalar

Çocuğunuzun kilosuna ve durumuna göre bir kuvöz, ısıtmalı yatak veya bebek karyolası seçilecektir. Bebeğinizin ateşini korumak için neden yardıma ihtiyaç duyabileceği hakkında daha fazla bilgiyi ‘Prematüre bebeğin özellikleri‘ bölümünde bulabilirsiniz.

Monitör

Monitör nefes alma, kalp atış hızı, kan basıncı ve kandaki oksijen miktarı ( satürasyon) gibi çeşitli önemli vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Değerler ayarlanan alarm limitlerinin dışına çıkarsa, bir sinyal verilecektir. Bebeğiniz hareket ettiğinde, monitörün doğru ölçüm yapmaması ve alarmın çalmasına neden olması mümkündür. Bu her zaman bir şeylerin yanlış olduğunu göstermez. Bazı birimlerde hemşirelerin masasında onları uyarmak için ölçümleri gösteren bir ekran da vardır ve hemşireler çeşitli başka yerlerde de ölçümlere bakma fırsatına sahiptir.

Işık ve ses

Anne karnındaki bebeğin aldığı duyusal uyarım, sinir sisteminin ve duyu organlarının en iyi şekilde olgunlaşması ve gelişmesi için uygundur. Ancak YYBÜ ortamı çok farklıdır ve aşırı duyusal yüklenmeye yol açabilir.

Solunum desteği

Bebeğinizin nefes almasına yardımcı olmanın farklı yolları vardır. ‘Solunum sorunları’ bölümünde bebeğinizin neden nefes alma konusunda yardıma ihtiyaç duyabileceği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

DÜŞÜK AKIŞ OKSIJEN

Düşük akış, bebeğinizin burun çatalları aracılığıyla burnuna az miktarda ılık-nemli hava üfleneceği anlamına gelir.

YÜKSEK AKIŞ OKSIJEN

Bebeğinizin düşük akıştan daha fazla desteğe ihtiyacı varsa, akciğerlerini açık tutmaya yardımcı olmak için yüksek akış yoluyla daha fazla basınç verilebilir. Yüksek akış, bir burun maskesi aracılığıyla buruna üflenen ılık ve nemli havadır.

CPAP

CPAP, akciğerlerini açık tutmaya yardımcı olmak için bebeğinize yüksek akıştan daha fazla basınç vererek daha fazla destek sağlayabilir. CPAP, Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı anlamına gelir. Bebeğinizin burnundan hava üflenerek üst solunum yollarına basınç uygulanır ve bu da nefes almayı kolaylaştırır. Bu biraz balon şişirmeye benzer: önce içine biraz hava üflerseniz bir balon daha kolay şişirilebilir. CPAP ile de aynıdır: akciğerler nefes verdikten sonra tamamen kapanmaz, bu nedenle bir sonraki nefesle daha kolay açılırlar. CPAP farklı şekillerde verilebilir: pronglarla (burunda) veya bir maskeyle. Bebeğiniz, yüzünde herhangi bir yara oluşmasını önlemeye yardımcı olmak için maske ve pronglar arasında geçiş yapacaktır. Bebeğinizin ayrıca sistemi düzgün bir şekilde yerinde tutmak için bir şapka takması gerekecektir. Bebeğinize uygulanan basınç miktarı onun durumuna bağlı olacaktır.

İNVAZIV VENTILASYON

Bebeğiniz kendi başına nefes alamıyorsa mekanik ventilasyon gerekir. Bebeğiniz entübe edilecektir; bu, soluk borusuna bir tüpün yerleştirildiği ve solunumun desteklendiği bir ventilatör tarafından devralındığı bir durumdur. Bu durumda bebeğiniz, halihazırda bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde değilse, bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine (YYBÜ) nakledilecektir.

Aspirasyon ekipmanı

Bu, bebeğinizi rahatsız ediyorsa burnundan, ağzından ve boğazından mukusu (ve diğer kalıntıları) çıkarmak için kullanılır. Mukus, hemşire tarafından bebeğinizin burnuna veya ağzına yerleştirilen bir tüp aracılığıyla emilir.

İntravenöz damlalar

Bazen sıvı, besin maddeleri veya ilaçların doğrudan kana verilmesi gerekir. Bu farklı şekillerde yapılabilir:

Fototerapi lambası

Bebeğinizde sarılık veya ikter varsa, bunun nedeni kanda bilirubin maddesinin artmasıdır (ayrıca sözlükte “Bilirubin “e bakın). Bu genellikle yaşamın ilk 2 haftası içinde ortaya çıkar. Bebeğinizin kanındaki bilirubin seviyesi çok yüksekse (hiperbilirubinemi), ultraviyole (UV) ışığı ile tedavi edilecektir. Buna fototerapi denir ve bilirubin miktarının daha da artmasını önlemek için kullanılır. Fototerapi lambasından veya biliblanketten gelen özel UV ışığı, bilirubini bebeğinizin vücudunu dışkı ve/veya idrar yoluyla terk edebilecek bir forma dönüştürür.

Işık terapisi nasıl uygulanır?

Işık terapisi, kuvözün veya ısıtmalı yatağın üzerinde mavi ışık veya LED ışık yayan bir lamba ile verilebilir. Lamba bir matın içine de yerleştirilebilir: biliblanket veya bilisoft. Kandaki bilirubin seviyesi bebeğinizin birden fazla lambaya/biliblanket kullanımına ihtiyacı olup olmadığını belirleyecektir. Mümkün olduğunca fazla cildi ışığa maruz bırakmak için bebeğiniz lambanın altında (veya matın üzerinde) sadece bir bezle çıplak olacaktır. Bazen bebeğiniz huzursuzsa onu güvende hissettirmek için özel ekstra ince bir battaniye kullanılabilir. Gözler bez gözlüklerle korunmaktadır. Gözlüklerin ara sıra düşmesi, çocuğunuzun gözleri kapalı olduğu sürece endişelenecek bir durum değildir.

Işık tedavisi ne kadar süreyle verilir?

Fototerapi için gereken süreyi belirlemek için her gün kandaki bilirubin miktarı kontrol edilir. Işık tedavisi genellikle birkaç gün sürer. Bilirubin seviyesi yeterince düşük olduğunda, ışık tedavisi durdurulacaktır. Bundan sonra, bilirubinin artmadığını kontrol etmek için tekrar kan alınacaktır. Bilirubin seviyesi tekrar yüksek olmaya başlarsa ışık tedavisinin yeniden başlatılması gerekebilir. Daha fazla bilgi için “Sarılık” makalesine bakınız. Alternatif olarak, bilirubin seviyelerini invazif olmayan bir şekilde kontrol etmek için ciltten ölçüm yapan transkütan bilirubinometre kullanılabilir. Tedavinin başarılı olabilmesi için bebeğinizin mümkün olduğunca lamba altında olması gerekir. Bu, beslenme sonrası sizden daha kısa süreli kanguru bakımı veya kucaklama yapmanızı isteyeceğimiz anlamına gelebilir.

Mesane Kateteri (Idrar Sondasi)

Mesane kateterizasyonu, üretra yoluyla mesaneye ince bir tüp (kateter) yerleştirilmesini içerir. Bazı idrar sondalarında, hareket etmelerini ve dışarı çıkmalarını önlemek için mesaneye sabitlenmelerini sağlayan bir balon bulunur. Mesane kateterizasyonu yapmak için çeşitli nedenler vardır:

 • İdrar yolu enfeksiyonundan şüphelenildiğinde kültür için idrar örneği alınması
 • İdrar çıkışının ölçülmesi
 • İdrar yolu tıkanıklığı, nörolojik bozukluklar veya bazı ilaçların neden olduğu idrar retansiyonunu rahatlatır
 • Karın içi basıncın ölçülmesi (örneğin omfalosel veya gastroşizis gibi karın duvarı defektlerinde)
 • Cerrahi girişimler

Bu prosedür minimal invaziv olmasına rağmen, enfeksiyon; travma veya idrar kaçağı gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle kateteri her zaman mümkün olan en kısa sürede çıkarmaya çalışacağız.

MESANE KATETERIZASYONU PROSEDÜRÜ

Mesane kateterizasyonu steril bir tekniktir. Önce el hijyeni sağlanacak, ardından steril eldivenler giyilecektir. Bölge temizlenecek ve anestezik kayganlaştırıcı ile kaplanmış sonda nazikçe yerleştirilecektir. Pozisyonu doğrulandıktan sonra sondanın balonu steril su ile doldurulacaktır. Kateter, kazara çekilmesini önlemek için bebeğinizin cildine sabitlenecektir.

MESANE KATETERI OLAN BEBEĞINIZIN BAKIMI

Bir ebeveyn olarak, idrarın dışarı çıkmasını kolaylaştırmak için idrar toplama haznesinin her zaman bebeğinizin belinin altında kalması gerektiğini bilmenizde fayda vardır. Sondanın veya torbanın bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun. Son olarak, torbayı veya sondayı tutmadan önce ve sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Bebek bezini değiştirirken ve bölgeyi temizlerken, kateteri dışkıyla kirletmekten kaçının. Böyle bir durumda onu su ve sabunla temizleyin.

Stoma

Stoma, vücut atıkları (örneğin dışkı) için karın duvarında tedavi edici bir çıkıştır. Doğal çıkış çalışmadığında (örneğin doğuştan gelen bir malformasyon veya iltihaplanmanın neden olduğu bir bağırsak yaralanması nedeniyle) oluşturulur. Stoma cerrahi bir prosedürle yapılır. Biz sadece sindirim sistemi stomalarının bakımı ve yönetimine odaklanacağız.

SINDIRIM SISTEMINDEKI STOMA SEVIYELERI
 • Özofagostomi (boyun boyunca üst özofagus seviyesinde stoma)
 • Gastrostomi (mide seviyesinde stoma)
 • Duodenostomi (duodenum seviyesinde stoma)
 • Jejunostomi (jejunum seviyesinde stoma)
 • İleostomi (ileum seviyesinde stoma)
 • Kolostomi (kolon seviyesinde stoma).
STOMA BAKIMI

Stoma kırmızı, nemli ve pürüzsüz olmalıdır. Birçok kan damarına sahip sindirim mukozası ile kaplı olduğu için ovalarsanız veya dokunursanız biraz kanayabilir. Stoma orada sinir uçları olmadığı için bebeğinizde ağrı veya rahatsızlığa neden olmaz. Stoma torbasının iyi kapatılmaması durumunda bağırsaktaki dışkı ve sıvılar dışarı sızıp stoma çevresindeki deride tahrişe yol açabilir. Stoma yumuşak bir sünger veya steril gazlı bezle suyla yıkanacaktır (bazı yenidoğan ünitelerinde nötr bir sabun da kullanılabilir). Stoma ve çevresindeki cilt, stoma mukozasını ovalamadan küçük dokunuşlarla gazlı bezle kurulanacaktır.

Stoma bakımı üç noktada yönlendirilecektir:

STOMANIN GÖRÜNÜMÜ VE IŞLEVI

Stoma her zaman pembe olmalıdır; ameliyattan sonra şişecektir, ancak günler geçtikçe küçülebilir ve şekli değişebilir. Stomadan gelen dışkı yada sıvının miktarı, rengi ve dokusu (sarı, yeşilimsi, pütürlü, sıvı, yarı sıvı, vb.) yanı sıra çıkan içeriği de izleyeceğiz.

TORBALAR

Şu anda tek parçalı ve iki parçalı olmak üzere iki tür toplama torbası bulunmaktadır. Her iki durumda da torbanın boşaltılması için bir açıklığı vardır. Miktar ve içerik özelliklerini izlemek ve ölçmek için torba her vardiyada boşaltılmalıdır. Kirlenmeyi önlemek için torba 1-2 günde bir değiştirilecektir.

STOMA ÇEVRESINDE CILT BAKIMI

Stomayı çevreleyen deri çok hassastır. Cilt aşınmasını önlemek için stoma çevresindeki alanı bariyer ürünlerle korumak ve sızıntı olmaması için torbanın ağzını stoma boyutuna göre ayarlamak çok önemlidir.

Yara tedavisi

Yeni doğan bebeğin cildi

Deri, bakterilere karşı bir bariyer görevi gören vücudun en büyük organıdır. Aynı zamanda çevre ile bir iletişim sistemi olarak da görev yapar. Bebeğinizin cildi bir yetişkininkinden farklıdır. Erken doğan bir bebeğin cildi bir yetişkine göre çok daha ince ve kırılgan olacaktır. Tam zamanında doğmuş bir yenidoğanın cildi sadece 3 haftalıkken tam olarak gelişir. Prematüre yenidoğan yağdan yoksundur çünkü bu yağ hamileliğin son üç ayında birikir. Cildin görünümü zamanında doğan bir yenidoğanınkinden farklıdır; daha ince, yoğun kırmızı renkli ve jelatinimsi bir görünüme sahiptir.

Tüm yenidoğanlar aşağıdaki durumlarla karşılaşacaktır:

 • Etkisiz bir koruyucu bariyer. Bu da enfeksiyon riskini artırır.
 • Deri geçirgenliğinde bir değişiklik. Bu durum su kaybına ve ısı regülasyonunun zayıf kontrolüne neden olur.
 • Harici maddelerin daha fazla emilimi (örn. krem veya merhem olarak verilen ilaçlar)
 • Rutin bakım veya invaziv tedavilerle ilgili yapıştırıcıların, cihazların ve manipülasyonların kullanımı nedeniyle yaralanma riski.
 • Basınç ülserlerinin gelişimi.
 • Acı hissi.

Bu nedenle bakımımız, cildin yaralanmasını önlemeye, bütünlüğünü sağlamaya ve yaraları iyileştirmeye yönelik olacaktır.

Yaraların önlenmesi

Önlem, cilt yaralanmalarını engellemenin en etkili yoludur. Bu, bebeğinizin yaralanmaya yatkınlığını göz önünde bulundurmak için ayrıntılı bir değerlendirmeyi içerir. Bu bakımın bir kısmı, cilt üzerinde baskı, çekme veya sürtünme yaratan nedenleri düzeltmeyi ve azaltmayı amaçlamaktadır.

Şunlar çok önemlidir:

 • Cihazları doğru kullanın ve doğru yerleştirin
 • Bebeğinizin cildine temas eden tüm probları periyodik olarak yer değiştirin
 • Jelli probları kullanmayı düşünün
 • Bebeğinizin pozisyonunu düzenli olarak değiştirin (4 saatte bir uygun)
 • Bebeğiniz tam duruş değişikliğini tolere edemiyorsa, başının pozisyonunu hafifçe değiştirin ve üzerinde durduğu basınç noktalarını değiştirin
 • Her hareket sırasında bebeğinizin cildinin değerlendirilmesi
Yara bakımı aşamaları

İnhalasyon ilaçları

İnhalasyon ilaçları, ilacı doğrudan hava yoluna vermek için kullanılır. Aerosoller için olan cihazlara inhaler, sıvı partiküller içerenlere ise nebülizatör denir. Bebeğinizin hangi solunum desteğini aldığından bağımsız olarak her iki sistem de kullanılabilir. En sık kullanılan inhalasyon ilaçları bronkodilatörlerdir (hava yolunu genişleticiler).

Tedavi Zamanı

Hemşire her zaman solunum yoluyla alınan bir ilacın uygulama anının doğru olup olmadığını düşünmelidir. Çocuğunuz inhalasyon sırasında sakin olursa ilaç inhalasyonu daha etkili olur.

İnhaler ile ilaç uygulaması
 • İnhaleri çalkalayın
 • Ara bölmeye “havada” bağlı bir veya iki pres yapın ve partiküllerle dolup dolmadığını kontrol edin.
 • Bir yüz maskesi kullanılıyorsa, yüzün diğer bölgelerini değil, yalnızca bebeğinizin ağzını ve burnunu kapatacak şekilde olmalıdır.
 • Burun koruyucunuz varsa, onu takmanız tavsiye edilir.
 • İnhalerin mekanik bir havalandırma sistemine yerleştirilmesi gerekiyorsa, bebeğinizin hava girişine mümkün olduğunca yakın bağlanacaktır.
Ağızdan alınan ilaçlar için uygulama tekniği
 • İlaç ağızdan verilecekse, bebeğiniz yarı oturur pozisyona getirilir ve ilacı şırıngayla ağzına veririz ve yanağının iç kısmına dökeriz. Bu işlem yavaşça yapılmalı ve bebeğinizin solüsyonu yutup yutmadığı kontrol edilmelidir.
 • Sonda kullanılması durumunda, ilacı uygulamadan önce yerleştirildiğinin doğrulanması önemlidir. Sonda, bir ilaç arasında ve uygulamanın sonunda yıkanmalıdır.

Monitör