RISEinFAMILY

Proje

RISEinFAMILY projesi

Proje, ebeveynlerin ve yüksek riskli yenidoğanların sağlık kalitesinin iyileştirilmesi ve yenidoğan ünitelerinde bakımın insancıllaştırılması için ortak bir araştırma programı üzerinde çalışan uluslararası, disiplinler arası ve sektörler arası bir kuruluş ağını bir araya getirmektedir.

Projenin özü, Aile Bütünleşik Bakım (FICare) modelinin (O’Brien ve ark., 2018) geniş bir sosyal ve kültürel bağlamda genişletilmesi ve uygulanmasıdır. Prensibin kanıtı, ebeveyn-çocuk ilişkisinin iyileştirici gücünde yatmaktadır.

Bu, ailenin hem duygusal hem de operasyonel olarak çocuklarının yetiştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olacağı anlamına gelir.

FICare modelinin yaygınlaştırılması, özellikle geçiş ekonomilerine sahip ülkelerde veya çok farklı sosyo-kültürel bağlamlara sahip gelişmekte olan ülkelerde benimsenmesinin önündeki engelleri ve kolaylaştırıcı unsurları anlamak için daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir.

Aileler için bilgiler

RISEinFAMILY hakkında daha fazla bilgi edinin

FICare modelinin ve YYBÜ’nün yapısının tanımı

 • Yenidoğan Servisinde Ebeveynlik
 • Neonatoloji Servisi hakkında bilgi

Bakıma katılım

 • Hijyen
 • Ekipman ve özel bakım
 • Sık görülen patolojiler
 • Ten tene temas/ Kanguru yöntemi
 • Bebek beslenmesi
 • Bebek gelişimi
 • Erken doğum
 • Teşhis

Aileler için öz bakım

 • Ailelerin stres ve kaygıları

Eve taburculuk için hazırlanma

 • Taburcu olma ve transfer
 • Faydalı bilgiler

Aileler için eğitim

Burada, proje için özel olarak hazırlanmış açıklayıcı videolarda özetlenen ailelere yönelik tüm eğitim içeriğini bulabilirsiniz.

Rakamlarla çalışmalarımız

Başladığımızdan beri gururla söyleyebiliriz ki bu bizim ilerlememizdir

ILGILI HASTANELER
OLUMLU GERI BILDIRIM
MUTLU AİLELER
SAĞLIKLI BEBEKLER