Voorbereiding op ontslag naar huis

Ontslag en overplaatsing

De baby heeft al een heel traject achter de rug op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en is nu overgeplaatst na minstens 30 weken zwangerschap en heeft minimaal een gewicht van 1000 gram. Hij heeft nu niet meer de intensieve zorg van de NICU nodig, maar kan verpleegd worden in een Post IC-HC centrum of op een neonatologie afdeling van een algemeen ziekenhuis.

Nuttige informatie

Hier vindt u de belangrijkste telefoonnummers van de dienst Neonatologie, als interessante informatie die zich onderscheidt van de rest van de inhoud.