Hoofdstuk 2. Afdelings- en ziekenhuisinformatie

Afdelings- en ziekenhuisinformatie

Informatie over de afdeling

Welkom op de afdeling neonatologie van OLVG. OLVG is een groot ziekenhuis met 2 locaties: locatie Oost en locatie West. Op beide locaties kan hoog-complexe (post-IC/HC) zorg voor pasgeborenen gegeven worden.

Op locatie West zit de afdeling neonatologie op de derde verdieping en maakt onderdeel uit van het Toorop Paviljoen. De afdeling is een zaal-unit: er staan meerdere couveuses en/of wiegjes op de zaal. De gespecialiseerde verpleegkundigen leveren de zorg aan de baby’s. Midden op de afdeling is de werkruimte voor de verpleging geplaatst. Op deze werkruimte kunnen de verpleegkundigen de monitoren van de verschillende baby’s overzien, en door de glazen wanden kunnen ze de afdeling goed in de gaten houden. Als de conditie van het kind dit toelaat kunnen sommige kinderen ook bij hun moeder op de kraamsuites verblijven in de kraamperiode.
Zodra kinderen stabiel genoeg zijn en ze geen hoog-complexe neonatale zorg meer nodig hebben, kunnen kinderen in sommige gevallen overgeplaatst worden naar de kinderafdeling. Daar kan bijvoorbeeld het laatste deel van de opname plaatsvinden, waar de kinderverpleegkundigen kunnen ondersteunen met zaken zoals leren drinken.

Op locatie Oost zit de afdeling op de tweede verdieping en maakt onderdeel uit van het Anna Paviljoen. In 2014 is het Anna Paviljoen verbouwd, en sindsdien zijn er single family rooms (éénpersoonskamers). Ook hier zijn de werkplekken van de verpleging midden op de afdeling geplaatst, waar ook een overzicht staat van de monitoren van de verschillende kamers.

Visite

Op de afdeling Neonatologie is het gebruikelijk dat je als ouder nauw betrokken bent bij de zorg van je kind. Je bent altijd welkom op de afdeling en mag actief deelnemen in de zorg van je baby. Een actieve rol als ouder is erg belangrijk, omdat je een onvervangbare rol hebt en je baby het beste (leert) kennen. Door goed naar de ouders te luisteren en ouders te betrekken bij de behandeling en beslissingen, kunnen we nog betere zorg leveren. 

Natuurlijk wil je graag weten hoe het met je baby gaat en hoe de afgelopen dag en nacht verlopen zijn. Deze zaken komen tijdens de visite aan de orde. De visite is een moment op de dag, vaak in de ochtend, waarin samen met de arts en verpleegkundige wordt besproken hoe het met je kind gaat. De visite vindt in het begin vaak dagelijks plaats, en kan minder vaak gedaan worden als je kind al langer opgenomen ligt. Als ouder ben je van harte welkom om bij deze visite aanwezig te zijn. Tijdens de visite krijg je de gelegenheid mee te denken in eventuele keuzes rondom de behandeling van je kind.

De verpleegkundige zal voorafgaand (bijvoorbeeld bij het opnamegesprek) uitleggen wat de visite precies inhoudt en wat van je verwacht wordt. De visite duurt ongeveer 10-15 minuten. Als er na het bijwonen van de visite nog andere vragen zijn, dan zullen deze op een ander moment door de verpleegkundige of arts beantwoord worden. Dit kan vaak in het uitgebreidere artsengesprek.

In de visite gaat het over de behandeling van je baby voor de komende dag(en). Samen met de arts en verpleegkundige wordt er naar de toestand van je baby gekeken met behulp van jouw en onze bevindingen, uitslagen van onderzoeken en wordt gezamenlijk bedacht hoe we je baby de komende dag(en) het beste kunnen ondersteunen. Wat wordt er bijvoorbeeld besproken?

  • Voeding en groei
  • Ontwikkeling en gedrag
  • Ademhalingsondersteuning
  • Medicatie
  • Planning van onderzoeken zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek

De volgende zaken worden op een ander moment dan de visite besproken, vaak in het artsengesprek:

  • Het lange termijn plan voor je kind
  • Ontwikkeling en gedrag
  • De gezinssituatie en/of persoonlijke problemen van ouders
  • Andere (niet medische) zaken met betrekking tot de zorg van je baby of verblijf op de afdeling
Voorbereiding

 Je kan de visite samen met de verpleegkundige voorbereiden. Zo kan je nadenken over hoe je vindt dat het met je baby gaat, en of je nog speciale vragen hebt.

Als je niet in staat bent om aanwezig te zijn, is er een mogelijkheid om digitaal aanwezig te zijn en de visite op afstand bij te wonen. Vraag informatie hierover aan de verpleegkundige.

Zie ook het artikel “Family Integrated Care (FICare)”. Naast het onderstaande filmpje, kun je ook op deze links klikken voor filmpjes over de visite (deze filmpjes zijn in het Engels):

Bezoekregels

Op de meeste neonatologie afdelingen zijn ouders 24 uur per dag welkom, en op sommige afdelingen is het mogelijk om te blijven slapen. Afhankelijk van de afdelingsregels zijn broertjes en zusjes welkom, mits ze de waterpokken al hebben gehad: informeer hiernaar bij de verpleegkundige. Broertjes en zusjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is belangrijk dat broertjes en zusjes niet verkouden zijn en/of in contact geweest zijn met kinderziekten. Er mogen twee bezoekers per keer naar je baby, waarvan één een ouder is. Wisselen van bezoek is beperkt mogelijk. Bezoekers die zich niet lekker voelen door bijvoorbeeld een verkoudheid, koortslip of ziek zijn, worden niet toegelaten op de afdeling. Je kunt bij twijfel altijd even overleggen met de verpleegkundige. Wij vragen je je jas op te hangen aan de kapstok op de gang of op de kamer. Zorg ervoor dat er geen kostbaarheden in achterblijven. Voordat je de afdeling of kamer betreedt, moet je handhygiëne toepassen (zie ook het artikel “Handen wassen“).

Eetgelegenheden

Als bezoeker van het ziekenhuis is het mogelijk om gebruik te maken van diverse eetgelegenheden. Op de begande grond is het patiëntenafé/restaurant gevestigd. Hierk un je koffe en/of thee halen. De cadeauwinkel bevinst zich ook op de beganegrond.

Wie is wie?

Rooming-in tijdens opname

Op sommige neonatologie afdelingen kan rooming-in worden aangeboden ter voorbereiding op de thuiskomst van je baby. Je kunt 24 uur of in sommige gevallen 48 uur, zelfstandig voor je baby zorgen. Er is dan een speciale kamer waar je als ouders samen met je kind kan verblijven. Deze kamer is op de afdeling Neonatologie en de verpleegkundigen zijn dan ook makkelijk bereikbaar voor vragen. Als je baby op een single room neonatologie afdeling ligt, kan je 24 uur per dag bij je kind inroomen. 

Rooming-in is geen verplichting. Het kan wel zijn dat je van de arts het advies krijgt om rooming-in te komen als je baby bijvoorbeeld nog maar net zelf kan drinken of met sondevoeding naar huis gaat. Het geeft je de mogelijkheid om zelf voor je baby te zorgen met ondersteuning van de verpleegkundigen. Het is de bedoeling dat je zelf de voedingen geeft. Als je borstvoeding geeft, is er in veel gevallen een borstvoedingsplan gemaakt in overleg met de lactatiekundige en/of verpleegkundige. Sommige baby’s zullen alle voedingen uit de borst kunnen drinken, terwijl anderen daarvoor te vermoeid zijn. Als je even de afdeling verlaat, is het gewenst om dat te melden aan de verpleegkundige zodat zij weet dat je kind alleen op de kamer ligt. Op de rooming-in kamer gelden dezelfde bezoekregels als op de zalen. 

Klachten en inzagerecht

Klachten: Wanneer je het niet eens bent met een deel van de verzorging, de behandeling of wanneer je een klacht hebt, raden wij je aan dit altijd te melden bij de verpleegkundige die je baby verzorgt of bij de arts. Zij kunnen je uitleggen waarom zij iets belangrijk vinden. Blijft er toch een verschil van mening dan heb je natuurlijk het recht om een andere deskundige om advies te vragen. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat je tevreden bent. Je vragen of klachten kunnen voor ons een signaal zijn om zaken te verbeteren. Als in een gesprek met de betrokken medewerker, de leidinggevende of behandelend arts geen oplossing is geboden of je niet tevreden bent met het resultaat of er tegenop ziet om de persoon rechtstreeks te benaderen, dan kun je, als je dat wilt, de klachtenfunctionaris inschakelen. Inzagerecht: er wordt gebruik gemaakt van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarbij de informatie digitaal verwerkt wordt. Je hebt recht op inzage in de digitale systemen, waarin informatie over je baby is opgeslagen. Je kunt de behandelend arts of verpleegkundige hiernaar vragen.Rooming-in is geen verplichting. Het kan wel zijn dat je van de arts het advies krijgt om rooming-in te komen als je baby bijvoorbeeld nog maar net zelf kan drinken of met sondevoeding naar huis gaat. Het geeft je de mogelijkheid om zelf voor je baby te zorgen met ondersteuning van de verpleegkundigen. Het is de bedoeling dat je zelf de voedingen geeft. Als je borstvoeding geeft, is er in veel gevallen een borstvoedingsplan gemaakt in overleg met de lactatiekundige en/of verpleegkundige. Sommige baby’s zullen alle voedingen uit de borst kunnen drinken, terwijl anderen daarvoor te vermoeid zijn. Als je even de afdeling verlaat, is het gewenst om dat te melden aan de verpleegkundige zodat zij weet dat je kind alleen op de kamer ligt. Op de rooming-in kamer gelden dezelfde bezoekregels als op de zalen.